ĮŽANGA IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
 • Šiame pranešime apie sąžiningumą bendrovė Norvegijos Kontaktai UAB paaiškina, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys.
 • Mums svarbu, kad jaustumėtės tikri, jog tvarkome jūsų asmens duomenis pakankamai rūpestingai, todėl įdiegėme technines ir organizacines apsaugos priemones, būtinas jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo neleistinos prieigos ir naudojimo. Siūlome jums skirti šiek tiek laiko ir atidžiai perskaityti šį pranešimą.
 • Bendrovė Norvegijos Kontaktai UAB yra duomenų valdytoja, ir dėl to ji yra atsakinga už jos arba jos vardu vykdomą jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei turite kokių nors klausimų apie duomenų tvarkymo procesą, maloniai prašome kreiptis į mus: Norvegijos Kontaktai, UAB Vytauto pr. 3-55, LT-44354 Kaunas, el. paštu info@norvegijoskontaktai.lt
KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?
 • Asmens duomenys yra visa informacija, kuri gali būti susijusi su jumis kaip individualiu asmeniu. Tvarkome apie jus skirtingus asmens duomenis, priklausomai nuo to, kokius santykius esate užmezgę su mumis, kaip aprašyta toliau. Jei mums atskleisite kitų asmenų, pavyzdžiui, savo šeimos narių duomenis, jūs atsakote už tai, kad jie būtų supažindinti su šiame dokumente pateikta informacija.
 • Kai užsiregistruosite ir užsisakysite mūsų naujienų biuletenius, tvarkysime jūsų el. pašto adresą.
 • Jei susidomėsite mūsų pasiūlymu, tvarkysime jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Taip pat yra laukas laisvo pobūdžio tekstui įvesti, kuriame galite parašyti žinutę; ši žinutė taip pat bus tvarkoma. Be to, galime tvarkyti papildomą asmeninę informaciją, kurią savo noru mums pateiksite, pavyzdžiui, kokio pobūdžio būsto ieškote, kokią kainą sutiktumėte už jį mokėti, kada pageidautumėte įsikelti, taip pat jūsų dabartinį pašto kodą.
 • Jei pirkote arba perkate namus iš mūsų, mes tvarkysime (be pirmiau išvardytos informacijos) jūsų socialinio draudimo numerį, informaciją apie jūsų pasirinkimus dėl namo, taip pat prašysime pateikti kredito ataskaitą. Tuo atveju, jei norite pateikti informaciją apie specialius patobulinimus, kuriuos reikia atlikti, pavyzdžiui, dėl neįgalumo, tokia informacija taip pat bus tvarkoma.
 • Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, tvarkome duomenis apie jūsų veiklą mūsų svetainėje, pavyzdžiui, naršymo istoriją ir paieškos užklausas, jūsų įrangos ID ar kitus unikalius identifikatorius, įrangos ir programinės įrangos charakteristikas (pavyzdžiui, tinklalapių peržiūros statistiką, naudotų nuorodų URL, IP adresą (pagal kurį galime nustatyti jūsų bendrą buvimo vietą), informaciją apie mūsų skelbimų prieinamumą ir pateikimą. Taip pat gauname informaciją per slapukus ⎯ apie tai pateikti paaiškinimai mūsų Slapukų informacijoje.
 • Be pirmiau išvardytos informacijos, galime tvarkyti duomenis, kuriuos mums atskleidėte bendraudami su mūsų pardavimo atstovais arba klientų aptarnavimo specialistais. Tokie duomenys gali apimti informaciją apie jūsų pageidavimus, šeiminę padėtį, atsakymus į klientų apklausos klausimus arba bet kokius jūsų pateiktus skundus. Taip pat galime gauti papildomos informacijos apie jus iš viešųjų registrų, pavyzdžiui, adreso informaciją.
KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • siųsdami jums naujienlaiškius ir kitą rinkodaros medžiagą el. paštu ir tekstinėmis žinutėmis (jūs bet kada galite atsisakyti gauti šią rinkodaros medžiagą, pasinaudoję nuoroda, pateikiama kiekviename el. laiške / žinutėje);
 • siųsdami ir pateikdami jums informaciją, kuri, mūsų manymu, jums turėtų būti aktuali (remdamiesi duomenimis, kuriuos mums pateikėte), apie projektą, kuriuo susidomėjote, ir apie kitus projektus el. paštu, tekstinėmis žinutėmis ir telefonu;
 • siųsdami ir pateikdami jums el. paštu, tekstinėmis žinutėmis ir telefonu informaciją, kuri, mūsų manymu, jums aktuali, remdamiesi per slapukus surinktais duomenimis, jei davėte sutikimą naudoti slapukus (čia galite rasti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos pašalinti);
 • naudodami per slapukus surinktą informaciją, jei norime atsekti jūsų bendravimą mūsų interneto svetainėje, kad galėtume pateikti jums tinkamą informaciją. Toks bendravimo pobūdžio nustatymas galimas tik tuo atveju, jei pateikėte mums savo el. pašto adresą arba kokią nors kitą tiesiogiai identifikuojamą informaciją (susipažinkite su papildoma informacija apie tai ir apie apsaugą nuo atsekamumo mūsų Slapukų informacijoje);
 • siųsdami jums kvietimus į parodas, renginius ir t. t., susijusius su projektais, kurie, kaip mus informavote, jus domina, arba projektais, panašiais į tuos, kurie jus domina;
 • ruošdami, administruodami ir sudarydami pirkimo sutartis, įskaitant jūsų kreditingumo įvertinimą, remiantis kredito ataskaita;
 • administruodami santykius su jumis kaip su klientu, t. y. informuodami jus konkretaus projekto klausimais, bendraudami su jumis per mūsų klientų tarnybą ir pan.;
 • siųsdami rinkodaros medžiagą ir informaciją apie savo paslaugas ir produktus, remdamiesi jūsų parodytu susidomėjimu mūsų objektais, jūsų pageidavimais dėl vidaus dizaino ir jūsų įvykdytu pirkimu;
 • vykdydami rinkos ir klientų analizę, rinkos tyrimus ir pateikdami statistinius duomenis;
 • vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, gindami savo bendrovę, jei atsirado kokių nors teisinių ieškinių;
 • pateikdami realiuoju laiku paaiškinimus apie tai, kaip veikia mūsų programos, siekdami užtikrinti, kad naudodamiesi jomis nepatirtumėte problemų, taip pat siekdami išvengti sukčiavimo ir palaikyti savo interneto paslaugų saugumą.
KADA JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BUS PAŠALINTI?
 • Saugome jūsų duomenis tol, kol tai būtina, norėdami įgyvendinti pirmiau nurodytus tikslus, vėliau duomenys bus pašalinti, laikantis mūsų duomenų šalinimo tvarkos. Tai reiškia, kad kai kurie duomenys bus saugomi ilgesnį laikotarpį nei likusieji duomenys.
 • Pavyzdžiui, jei sudarėte su mumis sutartį, ši sutartis ir susirašinėjimas su klientų tarnyba (pavyzdžiui, dėl pretenzijos ar panašių dalykų) bus saugomi visą garantinį laikotarpį, kad galėtume įvykdyti sutartyje jums numatytus įsipareigojimus. Duomenys taip pat gali būti saugomi ilgiau nei būtina norint apginti bendrovę, jei bus iškeltas ieškinys.
 • Slapukų galiojimas baigiasi per nustatytą laikotarpį, kaip nurodyta mūsų slapukų informacijoje čia.
KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • Dauguma mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos atliekama siekiant suteikti jūsų pageidaujamas paslaugas arba įvykdyti pirkimo sutartį.
 • Vis dėlto tam tikras duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, rinkodaros informacijos ir informacijos apie mūsų paslaugas bei produktus siuntimas ir (arba) rinkos ir klientų analizė, rinkos tyrimai ir statistika, vykdomas tik remiantis sutikimu.
 • Kita duomenų tvarkymo veikla taip pat pagrįsta vadinamuoju interesų balansu. Tai reiškia, kad turime teisėtą interesą tvarkyti duomenis (pavyzdžiui, siekdami optimizuoti savo pardavimo ir rinkodaros veiklą, išvengti sukčiavimo, vykdyti rinkos tyrimus, pagerinti savo interneto svetainės funkcionalumą ir atlikti statistinę analizę), ir tai darome taip, kad netrukdytume jūsų privatumui.
KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • Remiantis duomenų tvarkymo veikla, aprašyta šiame pranešime apie sąžiningumą, jūsų duomenys gali būti atskleisti kitoms bendrovėms, priklausančioms bendrovei Norvegijos Kontaktai UAB (pavyzdžiui, rinkodaros tikslais, plečiant paslaugas ar vykdant kampanijas), išorinėms bendrovėms, kurios teikia mums paslaugas (pavyzdžiui, bendrovėms, teikiančioms IT paslaugas, vykdančioms klientų aptarnavimo funkcijas, brokeriams, pardavimo atstovams, rinkodaros agentūroms). Taip pat atskleisime jūsų duomenis valdžios įstaigoms, jei to bus reikalaujama teisėtais pagrindais arba remiantis administraciniais sprendimais.
 • Bendrovėms, kurioms atskleidžiame duomenis, leidžiama jūsų duomenis tvarkyti tik laikantis mūsų instrukcijų, ir sudarydami sutartis užtikriname aukštą jūsų asmens duomenų saugumo lygį. Jei perduodame jūsų duomenis išorinėms bendrovėms už ES / EEE ribų, užtikriname, kad būtų imamasi deramų saugos priemonių, įskaitant ES Komisijos standartinių sutartinių duomenų perdavimo sąlygų (kurios prieinamos ES Komisijos interneto svetainėje) įtraukimą į mūsų sutartis su šalimis, turinčiomis prieigą prie asmens duomenų.
JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU DUOMENŲ TVARKYMU

Remiantis taikomais duomenų apsaugos įstatymais, turite toliau išvardytas teises, susijusias su mūsų vykdomu jūsų duomenų tvarkymu:

 • teisę susipažinti su duomenimis, t. y. teisę gauti informaciją apie tai, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, ir tvarkomų asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis, t. y. teisę į neteisingų duomenų ištaisymą;
 • teisę reikalauti pašalinti duomenis, t. y. teisę reikalauti pašalinti jūsų asmens duomenis;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą, t. y. teisę reikalauti, kad mūsų tvarkymo procesas būtų apribotas, pavyzdžiui, tuo atveju, jei abejojate mūsų tvarkomų asmens duomenų tikslumu;
 • teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę pareikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti iš mūsų kitai bendrovei;
 • teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis;
 • teisę atsiimti savo sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukiant sutikimą, teisėtumui;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas neatitinka taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

Kai kurios pirmiau išvardytos teisės taikomos tik tam tikrose situacijose. Tuo atveju, jei norite pasinaudoti kuria nors iš savo teisių, kreipkitės į mus pirmiau nurodytais kontaktais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapuko apibrėžimas ir taikymo sritis
Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį ši interneto svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje, turinčiame interneto ryšį. Slapukas, pavyzdžiui, naudojamas atskirti naudotojus vieną nuo kito ir taip pagerinti interneto svetainės naudotojo galimybes. Kai kurie slapukai, kuriuos mes naudojame, bus ištrinti po to, kai uždarysite savo naršyklę (tai vadinamieji sesijos slapukai). Kai kurie lieka Jūsų įrenginyje ir leidžia mums atpažinti Jūsų naršyklę (nuolatiniai slapukai). Kaip mes naudojame savo slapukus šioje interneto svetainėje, apibrėžta toliau pateiktoje lentelėje. Šiame dokumente slapukai taip pat reiškia ir kitus būdus, kuriuos naudojant duomenys patalpinami Jūsų įrenginyje arba gaunami iš jo. Norime Jus informuoti apie tai, kokias technologijas naudojame ir kokia jų paskirtis.

Privalomi slapukai:
Šie slapukai yra būtini, norint užtikrinti sklandų mūsų svetainės veikimą. Pavyzdžiui, šie slapukai naudojami siekiant patvirtinti ir atpažinti mūsų vartotojus, kai jie prisijungia prie savo paskyros mūsų svetainėje. Ištrynus ar užblokavus tokio tipo slapukus, svetainė veiktų netinkamai ir paslaugos teikimas nutrūks.

Statistikos slapukai:
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, todėl galime įvertinti ir pagerinti savo svetainės našumą. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi ir mažiausiai populiarūs, bei pamatyti, kaip lankytojai naršo mūsų svetainėje. Visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška. Jei neleisite šių slapukų, mes nesužinosime, kada lankėtės mūsų svetainėje.

Funkciniai slapukai:
Šie slapukai leidžia svetainei teikti patobulintas funkcijas ir asmeninį pritaikymą. Juos galime nustatyti mes ar trečiųjų šalių teikėjai, kurių paslaugas pridėjome prie savo puslapių. Jei neleidžiate šių slapukų, kai kurios ar visos šios paslaugos gali veikti netinkamai.

Rinkodaros slapukai:
Rinkodaros slapukus šioje svetainėje talpina trečiosios šalys. Slapukai saugo informaciją apie jūsų apsilankymą šioje svetainėje ir kitose išorinėse ne Norvegijos Kontaktai UAB svetainėse, pvz. puslapiuose, kuriuose lankotės, ar jūsų atsaką į reklamas ar naujienlaiškius. Mes ir trečiosios šalys, kurios nustato slapukus, naudojame šią informaciją norėdamos pristatyti jums aktualesnę reklamą. Šios reklamos informacijos rūšis vadinama reklama pagal vartotojų interesų grupes. Mes neturime prieigos ir negalime kontroliuoti, kaip trečiosios šalys nustato šiuos slapukus ar asmens duomenis ir informaciją, kurią jie gali rinkti. Todėl turite patikrinti tokių trečiųjų šalių svetaines, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, kaip jie valdo slapukus. Žemiau esančioje lentelėje pateikėme informaciją apie trečiųjų šalių reklamos nustatymus.

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai:

 • pll_language - Kalbos nustatymų saugojimas.
 • _ga - Anonimizuotos statistikos saugojimas.
 • _ga_ - Anonimizuotos statistikos saugojimas.
 • _hjAbsoluteSessionInProgress - Unikalių apsilankymų saugojimas.
 • _hjIncludedInPageviewSample - Ar lankytojas yra įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą jūsų svetainės puslapių peržiūros limitu.
 • _gat_ - Anonimizuotos statistikos saugojimas.
 • _gid - Skaičiuojamos ir stebimos puslapių peržiūros.
 • _hjid - Unikalių naudotojų ID saugykla.
 • _fbp - „Facebook“ saugojimas ir stebėjimas visose svetainėse.
SLAPUKŲ UŽBLOKAVIMAS IR IŠTRYNIMAS

Jūs galite pasirinkti užblokuoti slapukų naudojimą savo interneto naršyklės nustatymuose, kad naršyklė automatiškai atmestų slapukus ir praneštų Jums kiekvieną kartą, kai interneto svetainė prašys įrašyti slapuką. Jūs taip pat galite ištrinti anksčiau įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose. Ši procedūra kiekvienoje naršyklėje yra kitokia ir daugiau informacijos apie tai rasite atitinkamos naršyklės instrukcijose arba pasinaudoję pagalbos funkcija, kuri yra daugelyje naršyklių. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, rasite šioje interneto svetainėje www.aboutcookies.org.

Atkreipiame dėmesį, kad užblokavę slapukus, apribosite savo prieigą prie visų mūsų interneto svetainės puslapių. Taip pat tai gali turėti įtakos Jūsų, kaip nadotojo, galimybėms.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI

Mūsų svetainėje gali būti įvairių socialinių tinklų, tokių kaip Facebook ar Google, turinio ir dalijimosi įrankiai. Šie socialiniai tinklai (turinio teikėjai) gali naudoti ir patalpinti slapukus mūsų svetainėje. Neturime prieigos ir nekontroliuojame, kokius slapukus naudoja šios trečiosios šalys ir kokius asmens duomenis bei informaciją jos renka. Nors stengiamės atnaujinti trečiųjų šalių naudojamų slapukų sąrašą, negalime garantuoti, kad šis sąrašas visada atspindės esamą situaciją.Todėl rekomenduojame apsilankyti šiose socialinių tinklų (turinio teikėjų) svetainėse, kad gautumėte naujausią informaciją, kaip valdyti jų naudojamus slapukus, kokią informaciją šie slapukai renka ir kaip juos ištrinti.